Règim jurídic

El sistema de distribució de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, configurat en el Títol VIII de la Constitució així com en els diferents Estatuts d'Autonomia, compta amb un sistema de protecció jurisdiccional, regulat en els articles 161 i següents de la Constitució, així com en la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. En concret, pel que fa al sistema de distribució de competències, correspon al Tribunal Constitucional la competència per a conèixer:

  • Del recurs de constitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de Llei.
  • Dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels d'aquestes entre si.

En la pràctica, el desenvolupament del sistema autonòmic espanyol ha necessitat recórrer a la decisió jurisdiccional del Tribunal per a dirimir les controvèrsies plantejades entre l'Estat i les Comunitats Autònomes sobre el contingut i abast de les competències atribuïdes a cadascun d'aquests nivells. D'aquesta forma, des de fa ja anys s'assumeix el paper bàsic que la jurisprudència constitucional ha exercit per a precisar l'àmbit de les competències i responsabilitats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El contingut concret d'aquestes controvèrsies, així com les actuacions dutes a terme davant el Tribunal Constitucional, es presenten de forma sistemàtica en aquests dos tipus de documents elaborats pels serveis tècnics del Ministeri:

  • L'Informe Mensual de Conflictivitat. S'arreplega de forma acumulada i actualitzada informació sobre l'evolució de les controvèrsies competencials entre l'Estat i les Comunitats Autònomes al llarg de la X Legislatura. També s'inclouen els Informes de Conflictivitat corresponents a la VIII i IX Legislatures.
  • Els Butlletins Trimestrals de Conflictivitat entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. S'arreplega la informació relativa a les decisions del Tribunal Constitucional, la celebració de Comissions Bilaterals de Cooperació i l'evolució de la conflictivitat l'any en curs, així com diverses estadístiques relatives a la conflictivitat acumulada entre Estat i Comunitats Autònomes.  

2021

Informe mensual de conflictividad - noviembre 2021 (PDF · 591.72 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2021 (PDF · 1.37 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2021 (PDF · 896 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2021 (PDF · 2.26 MB)

2020

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2020 (PDF · 761.12 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2020 (PDF · 2.05 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2020 (PDF · 1.93 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2020 (PDF · 2.02 MB)

2019

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2019 (PDF · 0.99 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2019 (PDF · 2.06 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2019 (PDF · 1.31 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2019 (PDF · 1.15 MB)

2018

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2018 (PDF · 1.07 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2018 (PDF · 1.58 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2018 (PDF · 1.23 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2018 (PDF · 757.86 KB)

2017

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2017 (PDF · 727.02 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2017 (PDF · 751.95 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2017 (PDF · 591.92 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2017 (PDF · 634.92 KB)

2016

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2016 (PDF · 649.89 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2016 (PDF · 1.07 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2016 (PDF · 1.12 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2016 (PDF · 1.23 MB)

2015

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2015 (PDF · 1.04 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2015 (PDF · 1.69 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2015 (PDF · 1.03 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2015 (PDF · 1.26 MB)

2014

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2014 (PDF · 1.21 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2014 (PDF · 1.02 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2014 (PDF · 923.11 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2014 (PDF · 1.83 MB)

2013

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2013 (PDF · 1 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2013 (PDF · 795.41 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2013 (PDF · 1.01 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2013 (PDF · 2 MB)

2012

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2012 (PDF · 1.06 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2012 (PDF · 809.98 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2012 (PDF · 782.19 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2012 (PDF · 1.05 MB)

2011

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2011 (PDF · 1.06 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2011 (PDF · 1.33 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2011 (PDF · 1.32 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2011 (PDF · 1.72 MB)

2010

Butlletí de Conflictivitat 4º Trimestre 2010 (PDF · 1.01 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3º Trimestre 2010 (PDF · 880.11 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2º Trimestre 2010 (PDF · 813.31 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1º Trimestre 2010 (PDF · 782.81 KB)

2009

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2009 (PDF · 781.85 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3n Trimestre 2009 (PDF · 1.02 MB)

Boletín de Conflictividad 2º Trimestre 2009 (PDF · 721.33 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2009 (PDF · 781.13 KB)

2008

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2008 (PDF · 628.88 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2008 (PDF · 693.67 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2008 (PDF · 633.04 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2008 (PDF · 1.91 MB)

2007

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2007 (PDF · 1.52 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2007 (PDF · 1.18 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2007 (PDF · 1.11 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2007 (PDF · 1.77 MB)

2006

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2006 (PDF · 1.31 MB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2006 (PDF · 1.43 MB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2006 (PDF · 1.42 MB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2006 (PDF · 1.6 MB)

2005

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2005 (PDF · 328.44 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2005 (PDF · 304.58 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2005 (PDF · 424.32 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2005 (PDF · 162.7 KB)

2004

Boletín de Conflictividad 4º Trimestre 2004 (PDF · 236.08 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2004 (PDF · 149.35 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2004 (PDF · 229.56 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2004 (PDF · 146.56 KB)

2003

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2003 (PDF · 147.09 KB)

Butlletí de Conflictivitat 3r Trimestre 2003 (PDF · 215.77 KB)

Butlletí de Conflictivitat 2n Trimestre 2003 (PDF · 206.2 KB)

Butlletí de Conflictivitat 1r Trimestre 2003 (PDF · 218.51 KB)

2002

Butlletí de Conflictivitat 4t Trimestre 2002 (PDF · 149.79 KB)