Fondos Europeos

Fondo Social Europeo (FSE)

"O FSE inviste no teu futuro"

"O FSE inviste no teu futuro"

Información sobre as convocatorias de axudas xestionadas pola Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, como Organismo Intermedio da Autoridade de Xestión, financiadas co Fondo Social Europeo (FSE) e destinadas a entidades locais españolas.

LOITA CONTRA A FRAUDE: Medidas e compromisos

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local adoptou unha serie de medidas e compromisos para loitar contra a fraude. Aquí poderá atopar información sobre as medidas que este Organismo Intermedio ha adoptado, así como outra diversa documentación divulgativa na loita contra a fraude.


Ligazóns de interese