Ministroen kontseiluaren erabakia, abuztuaren 24koa 2021/

HARTUTAKO NEURRIAK

Izendatzen duen erabakia autonomia-erkidegoek andaluzian, aragoin, kanariak, Castilla-la Orban, gaztela eta leon, katalunia, Valentziako Erkidegoa, Extremadura, balear uharteak, errioxa, madril, nafarroa eta asturiasko printzerria "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" ondorioz, baso-suteak eta beste zenbait fenomeno gehituz.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, babes zibileko Sistema nazionalaren zehazten du, aipatutako erabakiak zenbait neurri hartu dira hauek, Tokiko Ekonomia-Lankidetza:

"Laugarrena. Udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea" probintzia

Egiten dituzten proiektuei, udalen uharteetako kabildoak eta kontseiluak, probintzietako diputazioek probintzia bakarrekoak edo autonomia erkidego, eskualdeak eta udal mankomunitateek eta biztanle-guneek, konponketa-obrak edo azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta udal-titulartasuna duten zerbitzuak barne 7/85 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, bide-sarearen eta probintziako diputazioen, uharteetako kabildoak eta kontseiluak edo autonomia-erkidegoetako probintzia bakarrekoak aplikatuko zaie presako izapidegintza aplikatzekoak, eta laguntza ematen ahalko zaie, kostuaren% 50 laguntza hauetatik kanpo egindako lanen, toki-erakundearen baliabide propioekin, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

Martxoaren 30eko ebazpena estatu idazkaritzaren 2022 lurralde politikarako, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea, eta probintziako edo uharteko aurreikusitako ministro kontseiluaren erabakia, 1995eko abuztuaren 2021 jo da, autonomia-erkidego bati baino gehiagori "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpenaeguneko 2022/04/02.

INFORMAZIO-OHARRA

Informazio-oharraburuzko eskaera egiteko prozedura.

IRUDI INSTITUZIONALA(PUBLIZITATE-NEURRIAK)

Informazio praktikoairudi instituzionalaaipamena egiteko obrak finantzatzeko, estatuko administrazio orokorrak barruan publizitatea eta komunikazioa.